Dosen

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
 
 
 
 
 
 
 
No.
NAMA
NIP
NIDN
Pangkat/Gol.
Jabatan
No. Telepon
1
Dr. Zulkifli, M.Pd. 
19591213 198503 1 003
0013125906
Pembina Tingkat I/IV-b
Lektor Kepala
0812.5837.1764
2
Prof. Drs. Rustam Effendi, M.Pd., Ph.D.
19500414 197603 1 001
0014045004
Pembina Utama Madya/IV-d
Guru Besar
0811.508.744
3
Prof. Dr. Jumadi, M.Pd.
19640216 199010 1 001
0012026409
Pembina Utama Madya/IV-d
Guru Besar
0853.3221.9992
4
Dr. Moh. Fatah Yasin, M.Pd.
19650221 199003 1 007
0021026501
Pembina/IV-a
Lektor Kepala
0811.5002.831
5
Dr. Maria L.A.S., M.Pd.
19550506 198603 2 001
0006055503
Penata Tingkat I/III-d
Lektor
0852.4930.3667
6
Dr. M. Rafiek, M.Pd.
19780806 200212 1 002
0006087801
Pembina Tingkat I/IV-b
Lektor Kepala
0819.3379.7798
7
Dr. Rusma Noortyani, M.Pd.
19790614 200501 2 001
0014067903
Penata Tingkat I/III-d
Lektor
0813.4938.5639
8
Dr. Zakiah Agus Kusasi, M.Pd.
19550520 198203 2 001
0020055506
Pembina/IV-a
Lektor Kepala
0812.3503.4950
9
Dr. Sabhan, M.Pd.
19640428 199003 1 002
0028046401
Penata Tingkat I/III-d
Lektor
0821.5129.8350
10
Dr. Sainul Hermawan, M.Hum.
19730313 200501 1 004
0013037308
Penata Tingkat I/III-d
Lektor
0813.4890.5090
11
Dr. Noor Cahaya, M.Pd.
19831204 200912 2 003
0004128302
Penata Muda Tingkat I/III-b
Asisten Ahli
0878.1519.5169
12
Dwi Wahyu Chandra Dewi, M.Pd.
19830508 200912 2 002
0008058303
Penata Muda Tingkat I/III-b
Asisten Ahli
0821.5803.2757
13
Dewi Alfianti, M.Pd.
19831125 201404 2 002
0025118302
Penata Muda Tingkat I/III-b
Asisten Ahli
0852.4798.9905
14
Ahsani Taqwiem, M.Pd.
19890523 201504 1 004
 0023058905
Penata Muda Tingkat I/III-b
Tenaga Pengajar
0823.5479.9993